Stäng

Ditt konto:

Ladda om översikten
Visa rapporterade tider
Anställdas tider den här månaden

  Hej!
  Du använder rapportering för löner!
  Titta in på Rapporter och Löneunderlag för att se vad dina rapportörer har skickat in eller hantera tiderna genom knappen nedan.

  Passa även på att ställa in vad rapportörer skall kunna rapportera på!

  Välj vad som skall rapporteras här Visa rapporterade tider Skriv ut löneunderlag
  Pågående arbetsordrar
  Slutförda arbetsordrar

  Tips: Du kan nu förhandsgranska alla arbetsordar ovan snabbt och enkelt.

  Förhandsgranska / Skapa fakturaunderlag
  Projekt klara för fakturering
   Skriv ut fakturaunderlag
   Pågående projekt just nu
    Hantera projekten
    Tider in-utchecking
     Senast rapporterade arbetstider
      Nyligen rapporterat...
       Senaste rapporterna (arbetsdagsordning)
        Rapportörers rapporterade tider (ej frånvaro)
        Snabbkoll på rapportörers alla rapporterade tider

         Frånvaro utifrån datumperiod

         För detaljerad frånvarorapport klicka här.
          

         Ert företag

         Riskanalys

         Här nedan listas alla projekt som har aktiverats för riskanalys.

         Visa endast arkiverade?
         Projekt / ordernr
         Administrera

         Periodlåsning

         Här kan du låsa perioder så rapportörer inte kan rapportera på dem. Efter lönekörning kan det vara intressant låsa den månad/period du hanterade så inga nya tidrapporter och dylikt kommer in.

         Visa rapporterade tider Lägg till tid

         Rapporterade in/ut tider

          Beställ/uppgradera Jobbtimmar

          Har du provat Jobbtimmar och är redo att ta steget och köra igång för alla rapportörer i ditt företag? Har du behov av fler rapportörer på ditt befintliga konto? Då är det enklast att fylla i formuläret nedan och uppgradera ditt konto. Du kan även nedgradera antal användare här om du betalar per aktiv användare.

          Hur går det till? Det är faktiskt väldigt enkelt. Fyll i antal rapportörer du behöver inklusive dig själv. Priser finns på vår hemsida här (öppnas i nytt fönster). Sedan tycker du på knappen "Gå vidare". Ditt konto uppdateras direkt och du kan börja lägga till fler rapportörer och projekt osv.

          OBS! Skulle du beställa fel kontakta oss omgående för korrigering. Ändringar i beställningen kan göras innan vi skickat fakturan som skall betalas inom 14 dagar. Vi kommer att ta kontakt med dig för att bekräfta beställningen så inga missförstånd uppstår.

          Vill du hellre prata med oss ring 0731-002136 så ordnar vi uppgraderingen tillsammans!

          Administrera

          Kostnader & ersättningar

          Här lägger du till kostnader och ersättningar som rapportören kan skriva in värden i när de rapporterar, dessa knyts till projektet som det rapporteras på. Exempel kan vara "Parkeringsavgifter, kr" eller "Restid, h". Ett pris på benämningen kan även läggas till så du t.ex får ut total restidskostnad.

          Man kan t.ex låta rapportören ange en kostnad som uppstått och som kunden skall stå för, då kan man visa det på fakturaunderlag. Går även visa endast på Löneunderlag om det inte rör en kund/projekt utan endast rapportören.

          Här lägger du till kostnader och ersättningar som rapportören kan skriva in värden i när de rapporterar sin tidrapport. Exempel kan vara "Parkeringsavgifter, kr" eller "Restid, h".

          Lägg till/spara val


          Ladda omUpplagda val

          Namn Val
          Administrera

          Extra tider, övertider mm

          Här lägger du upp fält med fritextinmatning för t.ex övertider. Dessa kan knytas till lönearter i olika löneprogram.

          Då man alltid rapporterar något i den vanliga listen med timmar är dessa tider du lägger upp sådant som tillkommer på arbetet.

          Tänk på att tiden alltid får datumet den "vanliga" tiden skickades in på. Så om tiden går över 24:59 på dag, månad eller år kommer nytt datum ej registreras.

          OBS: Troligen passar det ej bra att ange A'pris för övertider då ditt löneprogram själv skall räkna ut rätt summa då tiden läggs in på en viss löneart. Priser kan dock användas för att ha som fakturaunderlag.

          Lägg till/spara val


          Ladda omUpplagda val

          Namn Val

          Administrera Hantera projekt

          Användargrupper

          Lägg upp namn på grupper som du kan välja att visa på arbetsorderutskrifter istället för namn på rapportörerna.

          Lägg till/spara grupp

          Ladda omUpplagda val

          Namn Val

          Scheman

          Tips: För att använda schema för rapportörer måste du aktivera de rapportörer som skall kunna använda funktionen via Hantera rapportörer först.

          Schema ligger till grund för löneunderlag. Om rapportören skickar in frånvaro, eller andra tider kommer dessa visas på löneunderlaget.

          Rapportör skall godkänna sitt schema vid varje månadsslut vilket ger dig som admin signal på att lönen kan betalas ut.

          Ladda om1. Välj rapportör att hantera schema för:

          Namn

          2. Välj/skapa nytt schema

          3. Lägg till tider i schemat

          Aktiviteter

          För att använda aktiviteter måste du aktivera det via Inställningar först. Lägg sedan upp aktiviteter/händelser som går välja från en lista och koppla tiden man rapporterar på.

          Lägg till/spara aktivitet

          Ladda omUpplagda aktiviteter

          Namn Val

          Extra utbetalningar

          För att använda Extra utbetalningar skall du aktivera det via Inställningar.

          Lägg till/spara extra utbetalning

          Ladda omUpplagda utbetalningar

          Period Rapportör Benamning Summa Val

          Administrera

          Egenkontrollval

          Om du vill använda funktionen att skriva ut arbetsorder på ett projekt kan du lägga till olika Egenkontrollval som rapportören checkar av på en lista på utskriften. OBS: Detta gäller endast A4-utskriften av arbetsorder på ett riktigt papper.

          Om du vill sortera dem i en viss ordning lägger du in ett siffervärde typ 1000 som start och sedan 1100 på nästa val. Skulle du behöva få in ett val mellan 1000 och 1100 så väljer du t.ex 1050 på det valet.

          Lägg till/spara val

          Ladda omUpplagda val

          Namn Sortering Val
          Administrera

          Riskanalyspunkter

          Här kan du skapa riskanalyspunkter som kan aktiveras för enskilda projekt. Om man väljer Ja på någon av punkterna måste en fritext anges med en åtgärdsplan för risken.

          Lägg till/spara punkt

          Ladda omUpplagda punkter

          Namn Sortering Val
          Administrera

          Ärenden för körjournal SKV

          Lägg upp ärenden som rapportörerna kan välja på när de registrerar resor i SKV körjournalen.

          Lägg till/spara val

          Ladda omUpplagda val

          Namn Val
          Administrera

          Platser för körjournal SKV

          Lägg upp platser som rapportörerna kan välja på när de registrerar resor i SKV körjournalen.

          Lägg till/spara val

          Ladda omUpplagda val

          Namn Val

          Administrera

          Utlägg / ersättningar

          Med den här funktionen kan du infoga kryssrutor för utlägg/ersättningar som som rapportören kan kryssa i. Du kan ange ett namn och pris för det som kryssas i. Du kan t.ex ange Traktamente Logi eller liknande och sätta ett pris på detta för att få en sammanställning/summering senare på underlag och rapporter.

          OBS! Om du ändrar ett befintligt vals pris kommer priset ändras på tider som rapporteras med det nuvarande priset. Lösning: Ta bort valet som inte är aktuellt och lägg in ett nytt. Gamla värdena finns fortfarande kvar även om du tar bort det från listan här.

          Lägg till/spara val

          Ladda omUpplagda poster

          Namn Pris Val

          Skicka nytt meddelande till rapportör

          Här kan du skicka meddelanden till rapportörers inloggningssida samt direkt till deras epost.

          Du kan skicka till alla rapportörer. Om det inte gäller ett projekt väljer du inget projekt. Meddelande måste anges.

          Ladda om

          Skickade meddelanden

          Datum Till rapportör Ang projekt Innehåll

          Arbetsdokument

          Här kan du se en översikt på vad som skickats in på projekten. Inskickning sker på rapportörsidan då kunden alltid skall signera dokumentet.

          Välj projekt för att visa innehåll...


          Innehåll i projektet...

          Här visas dokument om det finns några i valt projekt...
          Rapporter

          Projektkontroll

          Här får du en översikt på innehållet i aktiva projekt.


          Rapporter

          Rapport över omkostnader

          Här får du en översikt om alla omkostnader som är rapporterat utifrån datumen nedan.


          Rapporter Projektrapport

          Bokningsrapport

          Här kan du skapa en snabb och överskådlig rapport på projekt utifrån bokningsdatum du angett på projekten.

          Visar endast projekt fr.o.m idag och framåt och som inte är arkiverade. Har du inte angett några bokningsdatum visas inte de projekten.

          Rapporter Projektrapport

          Projektlista

          Skriv ut en lista på projekt här utifrån vissa kriterier.


          Rapporter Projektrapport

          Projektkategorier

          Skriv ut en rapport där vald projektkategori finns på projekt.


          Rapporter

          Rapport över extraarbeten, ÄTA.

          Se rapport över extraarbeten ett fastprisprojekt innehåller. Detta kallas också för ÄTA i vissa branscher. Arkiverade projekt visas också här för att du skall kunna se historik för alla projekt.

          Rapporter Bokningsrapport Projektlista Budgeterade/planerade tider Projektkategorier

          Projektrapport

          Se en rapport över ett projekt direkt här med de viktigaste sammanfattningarna.
          OBS: Här räknas alla tider/omkostnader in som finns rapporterade, dvs både utskrivna fakturaunderlag samt väntande underlag. Finns inget rapporterat visas inte projektet i listan.
          Arkiverade projekt visas också här för att du skall kunna se historik för alla projekt.

          Tips! Skall du skriva ut eller spara rapporten använd PDF-knappen nedan så blir utskriften finare. Jämför de båda och se skillnaden!

          Rapporter

          Projekttidrapport

          Här kan man se rapport över tider på projekten som har beräknad/budgeterad tid angett. Har man angett beräknad tid på ett projekt och fått in tidrapporter kan man se hur det ligger till på tiderna totalt sett och utifrån projekten.

          Rapporter

          Sammanställing periodsvis på arbetad tid

          Få en rapport på alla rapportörer på deras arbetade tid en viss period. Ingen tid från frånvarolistan tas med här.

          Tidrapport

          Skapa rapport över rapporterad tid för en rapportör här.


          Rapporter

          Frånvarorapport

          Skapa rapport över rapportörers frånvaro här.


          Rapporter

          Körjournal & resor

          Körjournal enligt Skatteverkets rekommendationer

          Här kan du skriva ut en rapport med de uppgifter som Skatteverket rekommenderar finns med i firmabilens körjournal.

          Resor med firmabilar

          Här kan du få en enkel körjournal rapport baserat på använda fordon och km för varje fordon vid rapporteringstillfället.

          Resor med firmabilar

          Här kan du få en rapport över resor där rapportören endast rapporterat antal km med firmabil.


          Resor med egen bil

          Skriv ut en rapport med rapportörens resor med egen bil här.


          Rapporter

          Underlag för löner från Tidrapport Lön

          Här skapar du enkelt löneunderlag för dina rapportörer som rapporterat via Tidrapport Lön.

          Välj utifrån valen nedan och tryck på "Skriv ut/skapa löneunderlag".

          Väljer du "Alla rapportörer" börjar ny sida för varje rapportör. Underlaget visar ej borttagna rapportörer.

          Hantera projekt

          Projektfiler

          Ladda upp inscannande dokument till visst projekt. Scanna först till din dator och välj bilden nedan. Bilden görs om till svartvitt efter uppladdning.

          Ladda upp ny fil till projekt:

          Uppladdade filer:

          Filnamn Datum Storlek
          Rapporter

          Tidsammanställning

          Här skapar du enkelt tidsammanställningar utifrån tider som dina rapportörer har checkat in och ut.

          Rapporter

          Underlag för löner

          Här skapar du enkelt löneunderlag för dina rapportörer.

          Välj utifrån valen nedan och tryck på "Skriv ut/skapa löneunderlag".

          Väljer du "Alla rapportörer" börjar ny sida för varje rapportör. Du kan även välja att komprimera utskriften för alla om du vill spara papper.

          Tider som kommer med på detta underlag är de artiklar som du markerat som lönegrundande. Fritexttider kommer EJ med.

          Har du angett brytpunkter tas tider från månden innan till vald månads brytpunkt. T.ex: Välj december så tas tider från november till december.

          Inkludera i underlaget (extra info):
          Komprimera utskriften?

          Exportera till Fortnox Lön

          Rapportörer måste ha anställningsnummer angedda på sitt konto. Idagsläget stödjs endast timmar, frånvaro, egna fält med lönearter angedda - för dig med projektkonto. Har du frågor om Fortnox filen och dess innehåll kontakta oss.
          Arbetsorderhantering

          Fakturor i Fortnox

          Eftersom ditt konto är kopplat till Fortnox kan fakturor skapas direkt i Fortnox utifrån era inställningar. Det går t.ex skapa faktura direkt i rapporteringen eller via listan nedan. En arbetsorder måste vara slutförd innan du kan skapa faktura pga att ingen skall rapportera saker efter du skapat fakturan.

          Slutförda arbetsorders

          Arbetsorder AO skapad Kund Arbetsuppgift Husarbete? Fakturanummer Fakturadatum Skickad? Markera som skickad
          Arbetsorderhantering

          Fakturaunderlag

          Här skriver du ut eller skapar PDF för fakturaunderlag. Glöm inte skicka underlaget till historiken!

          Förhandsgranskning fungerar på enskilda arbetsordrar. Välj en och gå vidare med Nästalänk i fönstret som visas.

          Utifrån slutförda arbetsorder


          Utifrån pågående arbetsorder


          Här nedan listas projekten som innehåller tider eller omkostnader som inte är utskrivna och flyttade till historiken.

          Tänk på: I listan nedan visas endast projekt som markerats klara för fakturering av rapportör. Är listan tom finns inga projekt att skriva ut fakturaunderlag för.

          Delfakturering aktiverad! Du har aktiverat funktionen att kunna skriva ut fakturaunderlag oavsett om projektet är markerat klar för fakturering eller inte!

          Efter du tryckt på en av knapparna "skapa fakturaunderlag" får du förfrågan om du vill markera detta som utskrivet. Säger du Ja skickas detta till historiken. Skulle du råka säga Ja av misstag kan du återställa detta genom historiken.

          Ladda om Tips! Skall du skriva ut eller spara underlaget använd PDF-knappen nedan så blir utskriften finare. Jämför de båda och se skillnaden!

          Inkludera i underlaget:

          Rapportera tid

          Fyll i uppgifterna nedan och skicka in din tidrapport genom Registrera knappen. Frånvaro skickas in separat från arbetstiden.

          Grundläggande uppgifter

          1.00 = 1h, 1.50 = 1h 30min, 1.75 = 1h 45min osv. Vänligen kontrollera tidrapporten innan månadens slut.

          Rapporterade tider

          Här hanterar du rapporterade tider (tidrapporter, dagboksblad) som ligger till grund för lön från arbetsgivare. Skriv ut för att se mer detaljerad översikt.

          Arbetsorderhantering

          Historik över fakturaunderlag

          Här nedan listas underlag som är utskrivna och markerade som färdiga för fakturering.

          Du kan se och skriva ut dem på nytt. Inga ändringar kan göras i dessa utskrifter. De senaste tre månadernas underlag visas direkt.


          Ladda om

          Enskilda underlag

          Utskriftsdatum Arbetsorder Beskrivning Belopp Val

          Här nedan listas projekten som innehåller tider eller omkostnader som är markerade som utskrivna.

          Du kan se och skriva ut dem på nytt. Inga ändringar kan göras i dessa utskrifter.

          Ladda om
          Inkludera i utskriften:
          Utskriftsdatum Projekt Val

          Administrera Rapporterade omkostnader

          Omkostnader

          Här kan du lägga upp artiklar som dina rapportörer kan rapportera på i menyn "Rapportera omkostnad". Artiklar kan markeras som lönegrundande om rapportören skall få betalt för t.ex tiden man använt artikeln.

          Första gången lägger du upp några huvudkategorier i vilka du sedan lägger in artiklar. T.ex. "Maskiner" eller "Spik" osv.

          Exempel: Namn: Lufttorkare, Enhet: TIM (timme), Pris: 250. Enhet är max 5 tecken.

          Du kan välja att visa priserna på rapporterna eller inte via Projektinställningarna. Priser anges exklusive moms.

          Lägg till/ändra omkostnad


          Upplagda omkostnader

          Tryck på en huvudkategori för att se innehållet i den.

          Administrera

          Arbetskategorier/moment

          Skapa en lista med arbetsmoment/kategorier dina rapportörer kan använda i sin tidrapportering.

          Om du tar bort en kategori finns den kvar för att visas i rapporter där den rapporterats med. Du kan således ta bort en kategori och lägga till samma namn fast med nytt pris om du önskar det.

          OBS!!! Eftersom du även kan koppla kategorier nedan till projekt kan du hantera dessa enklare via Projektadminsidan. Den här sidan kan innehålla mycket data om du lägger upp mycket vilket kan bli rörigt i längden.

          Lägg till/ändra


          Ladda omUpplagda arbetskategorier

          Namn Timpris Val

          Uppdatera priser

          Välj ett projekt att uppdatera alla rapporterade arbetskategoriers timpriser för. Innan detta ändra priserna nedan så de är som du vill byta till.

          Skicka e-post till kund

          Funktionen under utveckling!

          Här kan du snabbt skicka ett e-post till en kund. Det går bifoga filer i mejlet, såsom fakturor eller andra dokument du önskar skicka. Inga filer sparas på servern efter mejlet skickas iväg.

          Snabbmallar

          Rubrik:

          Faktura E-faktura Offert Viktig information Projektuppdatering

          Kunder

          Lägg upp dina kunder här först så kan du skapa projekt på dem sen.

          OBS: Spara inga uppgifter som du inte behöver. Person/orgnummer behöver oftast ej användas. E-post är inget krav - det går t.ex ej skicka massutskick. Du bör även ta bort kunder som ej använts senaste året.

          Kunduppgifter

          Dessa namn kan användas som Er referens på Fortnoxfakturan.

          * = Obligatoriskt


          Upplagda kunder

          Här nedan visas dina kunder. Har du många kunder som inte används för tillfället kan du gömma dem från huvudlistan. OBS: De tas inte bort!

          Du kan se dina kunder från Fortnox och importera dem till Jobbtimmar. När du sedan ändrar i Jobbtimmar kommer uppgifterna ändras i Fortnox automatiskt. Vi kan ej veta när du ändrar något i Fortnox först, dessa ändringar kommer ej sparas i Jobbtimmar.

          Namn & adress Typ

          Administrera

          Fordon

          Lägg upp fordon som dina rapportörer kan ange km för i tidrapporteringen. Mätarställning bör utgå från värdet vid nyår. Varje km i firmabil läggs på detta värde. Mer info från SKV.

          Du har aktiverat körjournalen som stödjer alla Skatteverkets rekommendationer, den har fler inmatningsfält och håller koll på mätarställningen löpande. Allt du behöver göra först är att lägga upp fordonen nedan som du skall rapportera resor med. Rapportören går sedan till knappen "Rapportera resa i körjournalen" på sin inloggningssida.

          * = Obligatoriskt

          Lägg till/ändra fordon


          Inlagda fordon

          Reg nummer Mätarställning* Val
          * Uppskattad mätarställning efter rapportörers rapporteringar av km med firmabil. Används ej på endast fordonslista och SKV körjournal (där är det löpande beräkning).

          Om sidan

          Vi använder kakor, sk cookies, för att du skall kunna använda sidan. Läs mer om Jobbtimmar på vår hemsida.

          Support & feedback

          Här kan du direkt skicka ett supportmejl till oss med frågor eller förslag på förbättringar. Är det något som andra kan ha nytta av är chansen stor vi uppdaterar med ditt förslag! Behöver du extra rapportörer kan du skriva hur många nya och skicka in så uppgraderar vi ditt konto och återkommer med faktura ev kan du använda knappen Uppgradera på startsidan så går det snabbare. Vi svarar så fort vi kan och hinner!

          Titta gärna in på Vanliga frågor & svar och se om din fråga finns med där!

          Kom igång enkelt

          Första gången du loggar in finns inget upplagt om ditt företag. Börja med att lägga till rapportörer, kunder, ev omkostnader och sedan projekten.

          Det finns inställningar för företagets fordon. Välj om du vill rapportera körda km på specifika fordon med regnummer eller om du bara vill rapportera km generellt. Du kan även välja att använda servicebil. Priser för de två sistnämda kan även anges.

          Omkostnader kan rapporteras på olika lagerplatser och ofta återkommande artiklar kan väljas utifrån en lista eller genom egen text. Priser kan anges för artiklar om man önskar. Anges pris på en redan förinlagd artikel ur listan skrivs det gamla priset över med nytt pris.

          För att anpassa dina rapporter kan du skicka din logotyp till oss genom mejl så ordnar vi resten. Du kan även bestämma vilken färg som skall visas efter inloggning. Grönt tema är standard som du kan se här ovan på sidan.

          Har du någon som helst fråga bara mejla ovan så kollar vi på det så fort vi kan!

          Uppdateringar

          Här nedan visas en logg på uppdateringar. (Fler nyheter om uppdateringar finns på hemsidan).

          2023-08-16 | Vid borttagning av materialkategorier så göms dessa nu utan att tas bort helt och hållet. Så man kan se rapporter mm utan att ta bort helt o hållet.
          2022 | Flera ändringar under året.
          2021-04-14 | Natt,helgtid på projektrapportering. Välj/visa fordon på fakturaunderlag. Firmabil ändrat namn till Sericebil (km endast).
          2020-01-01 | 2021 tillagt på rapporter osv. Mindre fixar har gjorts på programmet löpande under 2020.
          2019-12-17 | Vi har under året uppdaterat mycket och vissa saker finns på hemsidan. Senaste är lite fixar på Arbetsorderkonton.
          2018-12-10 | Många uppdateringar sedan 2017! Inför 2019 kan du tipsa vad du vill ha bättre!
          2017-09-10 | Ny hemsida släppt
          Till Rapportör | Jobbtimmar.se
          Copyright © 2023 Jobbtimmar.se

          Checklista för projekt

          Lägg upp enkla instruktioner och saker som skall göras på projekt. Rapportör kan sedan checka av dem via sin loginsida så du vet sakerna är gjorda.

          Upplagda uppgifter

          Skapa ny uppgift Ej klara uppgifter (0) Klara uppgifter (0)
          Datum skapad Projekt Uppgift / instruktioner Datum klart / av vem Val

          Stäng

          Lägg till ny kund snabbt!

          OBS! Detta är endast de nödvändigaste uppgifterna!
          Du kan uppdatera kundens uppgifter med fler detaljer senare!

          Offerter

          Öppna offerter: Offerter som du jobbar på och inte är klara för arkivering.
          Arkiverade offerter: Offerter som anses klara och är arkiverade för framtiden.

          Öppna offerter (0) Arkiverade offerter (0)
           

          Offertnummer Offertdatum Kund Val
          Rapporterade tider

          Historik över ändrade tider

          Har en administratör ändrat en rapporterad tid ser du detta här med ev orsak.

          Datum ändrad Projekt Gammal tid Ny tid Ändrat av Orsak
          Stäng

          Lägg till ny kund snabbt!

          OBS! Detta är endast de nödvändigaste uppgifterna!
          Du kan uppdatera kundens uppgifter med fler detaljer senare!

          Administrera

          Ladda upp nytt PDF-dokument?

          Ladda upp PDF här

          Uppladdade PDF-dokument för aktiva projekt

          Ladda om Tips: Man kan inte ändra nedanstående poster. Vill du göra ändring? Ta bort filen först och ladda upp igen! Du kan också skriva in projektnamn i sökfältet nedan om du har många filer uppladdade och vill söka rätt på projekt snabbt.

          Datum Projekt Namn

          Administrera Projektrapport Extra arbeten rapport

          Hantera inkommande fakturaunderlag

          Registrera fakturor/inbetalningar du fått på projekt här från t.ex en kund. Inkomna fakturaunderlag kan sedan jämföras med rapporterade kostnader på projektet.

          1. Fyll i betalningsuppgifterna

          2. Spara uppgifterna

          Ladda om Registrerade fakturaunderlag

          Tips: Välj ett projekt ovan i listan för att se fakturaunderlag endast för det projektet.

          Administrera Projektinställningar

          Hantera projektkategorier

          Med projektkategorier kan du markera ett projekt med en viss kategori som du sedan kan ta ut en rapport på. Det betyder du kan markera flera projekt med samma kategori för att få en översikt på grundläggande rapporterad data.

          Grunduppgifter

          Spara uppgifterna

          Ladda om Inlagda kategorier

          Administrera
          Ladda om

          Upplagda rapportörer

          Välj en rapportör att uppdatera eller klicka Lägg till ny ovan för att skapa ny rapportör.

           Rapportera ny omkostnad

           Tips: Om det saknas något du precis lade till via en annan sida, ladda om hela sidan med t.ex F5 eller Uppdatera knappen i din webbläsare! När du väljer projekt i listan nedan visas innehåll för det till höger.

           Rapporterade omkostnader

           Datumperiod: (från & t.om)

            Administrera

            Hantering av kostnadsställen

            Lägg till kostnadsställen nedan om du har lager på olika platser med samma omkostnader.

            Ange en e-postadress för att få ett mejl runt 15.45 varje dag med allt som finns rapporterat på kostnadsstället.

            Lägg till / ändra kostnadsställe


            Upplagda kostnadsställen

            Namn E-postnotis Val
            Administrera

            Anslut till Visma eEkonomi

            OBS: Under uppbyggnad! Ej klar ännu.

            Tryck nedan för att koppla ihop ditt konto med Visma eEkonomi. I nästa steg flyttas du till Vismas egna sida där du loggar in och ger åtkomst till ditt konto. När allt är klart kommer du tillbaka till Jobbtimmar.

            Anslut till Visma eEkonomi nu
            Administrera

            Fortnox integration

            Just nu går det använda Fortnox integration med kontotyper: Arbetsorder.

            Har du ett Fortnox-konto med licens för Integration kan vi hämta kunder och data direkt från Fortnox vilket sparar tid.

            4HMMM327Mhb7
            Ej ansluten. Ange din API-nyckel nedan och spara.
            Anslut till Fortnox nu

            Skaffa API-nyckel i Fortnox: Logga in på Fortnox först. En API-nyckel får du genom att klicka på ditt företagsnamn i programmets högra hörn. Välj alternativet Administrera användare och klicka sedan på knappen “Lägg till Integration”. Sök efter den specifika integrationen som du ska kopplas samman med och klicka på spara så kommer API-nyckeln att visas. Om integrationen inte är publik skriver du, istället för integratörens namn, in det “Client-ID” som integratören har gett dig.

            Se en film hur du får API-nyckeln här.

            Administrera

            Integrera till Visma Lön

            Vill du integrera arbetade tider, frånvaro och kostnader till Visma Lön skall du ange de TimeCodes som du har upplagda i ditt Visma Lön här nedan. Detta för att kunna länka ihop de olika rapporterade tiderna till rätt konto i löneprogrammet. Det är främst frånvarolistan som du skall vara noga med att få in på rätt TimeCodes. I Visma skapar du egna TimeCodes till berörda konton om det inte finns något som passar. För utlägg finns även OutlayCodes information nedan.

            Jobbtimmar händelse TimeCode i Visma Lön

            Utläggskoder, OutlayCodes

            För att lägga upp egna fält med egna utlägg och ange egna OutlayCodes kan du göra det via inställningarna (egna val, kryssrutor, text osv).

            Egna resor (km) utlägg för milersättning har alltid OutlayCode 050.

            Vad krävs mer?

            Alla rapportörer som skall vara med i exporteringen till Visma skall ha personummer och anställningsnummer angivna på sina konton. Använd samma uppgifter som i Visma när du uppdaterar informationen.

            Övrigt

            För mer information om hur du ställer in Visma Lön klicka här.

            Upptäcker du något fel i exportfilen eller undrar något återkom så tittar vi på det!

            Ett tips kan vara att ställa in dig själv med rätt uppgifter och exportera en persons data innan du kör på med alla i företaget.

            Administrera

            Koppla ihop konton

            Loggar du in på flera olika konton? Koppla ihop dem och byt enkelt mellan konton via meny knappen uppe till höger.

            Du skickar en förfrågan till e-postadressen du använder på det andra kontot och mottagaren (oftast du) får klicka på en länk för att godkänna din förfrågan. Du får sedan ett mejl med en authoriseringskod som du anger här nedan.

            Om du skickar flera förfrågningar tas de föregående bort, dvs, har du kopplat ett konto och skickar ny förfrågan till samma e-post får processen göras om från början.

            Administrera

            Ackordöverskott

            Registrera rapportörers ackordöverskott på projekt. Dessa visas sedan i löneunderlaget.

            Ladda om

            Registrerade överskott

            Datum Projekt Rapportör Överskott Val
            Administrera

            Löneförskottsbetalningar

            Registrera löneförskottsbetalningar på rapportörer. Dessa visas sedan i löneunderlaget.

            Ladda om

            Registrerade förskottbetalningar

            Datum Rapportör Summa Val
            Administrera

            Företagsinställningar

            Håll era företagsuppgifter uppdaterade! Saknas uppgifter nedan fyll i dem snarast och spara!
            Administrera

            Inställningar för tidrapportering för löner

            Här nedan ställer du in vad du önskar samla in för data från de som rapporterar som du senare har som grund till löner.

            Info: Vi jobbar på att koppla ihop löneuppgifter med Visma Lön. Håll utkik!

            OBS: Med denna funktion/insamlad data kan du inte skapa fakturaunderlag/projektrapport!

             Detta lägger till en knapp för rapportören som ej är kopplad till Projektrapportering eller Direkt på kundrapportering för att rapportera tider endast för lön.

            Administrera

            Inställningar för rapportörer

              Knapp för att avisera rapportörer via e-post när du hanterar ett projekt.
              Dessa överskott visas på löneunderlagen.
             På lönerapporten visas dessa förskottsbetalningar så du kan ha översikt av dessa.
             Om Ja kan rapportörer se allas totala timmar på varje projekt under "Dina projekt". Detta aktiverar på alla rapportörer. Aktivera enskilda rapportörer via deras kontouppgifter.
            Administrera

            Inställningar för arbetsorder

            Rapportörer

              Sätt till Nej om rapportör ej behöver se fälten som ej är obligatoriska. Admin kan alltid se dessa och korrigera dem.
              Sätt till Ja om rapportörer får skapa arbetsorder direkt. Vid Nej får de endast spara befintliga arbetsorder som skapas av admin. Standard: Ja.
              Sätt till Nej om rapportör ej skall kunna mata in vårt ordernummer. Admin kan alltid se detta.
              Sätt till Nej om rapportörer inte skall kunna redigera priser du redan lagt in på förvalda artiklarlistan.
              Man kan t.ex ta ett foto på en faktura man får vid köp i handeln för att hänvisa till rapporterad artikel.
              Sätt till Ja om inloggad rapportör endast kan se/rapportera på de AO som tilldelats denne när AO skapas. (OBS: Admin kan se allt).
              Sätt till Ja om inloggad rapportör endast kan se sina tilldelade arbetsorder men även andras artiklar som rapporteras på dessa arbetsorders.
              Sätt till Ja om rapportören själv kan sätta arbetsorder helt slutförd och ev skicka not till admin med fakturaunderlag. Går ej använda tillsammans med "Personlig avslutning på arbetsorder.".
              Sätt till Ja om rapportörer skall slutföra sin egna rapportering på arbetsordern. Ansvarig måste själv sätta AO som slutförd när arbetet är klart för att kunna skapa fakturaunderlag.
              Sätt till Ja om rapportören som skapar arbetsorder även måste slutföra den helt och hållet - dvs är ansvarig för arbetsordern. Admin kan ange valfri rapportör som ansvarig / ändra vem som är ansvarig.
              Sätt till Ja om rapportören kan ta bort AO (vilken som helst) som ej är slutförda. T.ex om dubletter ofta läggs in och behövs tas bort.

            Utskrifter & underlag

              Välj Ja om du fakturerar utan moms, t.ex om du har omvänd moms inom byggbranschen så göms momsvärdet på utskrifter.
              Välj Ja om du vill kunna skapa delfakturaunderlag från pågående arbetsorder men som ej slutförts ännu.
              T.ex om flera arbetsorder på samma kund skall samlas på ett fakturaunderlag istället för flera enskilda.
              Få ett mejl med länk till underlaget direkt när någon slutför en arbetsorder.
              Om du har aktiverat e-postavisering aktivera så behöver du inte skapa fakturaunderlag manuellt. OBS: Inaktiveras om Fortnoxintegration är aktiverad.
              Om du har aktiverat e-postavisering ovan och sköter fakturering externt kan du gömma bort fakturaunderlagdelarna på adminsidan. OBS: Inaktiveras om Fortnoxintegration är aktiverad.
              Ett fält på varje rapporterad artikel visas där fritext kan anges och visas under rapporterad artikelinfo på utskriften. Bra om man vill beskriva rapporterad artikel mer i detalj.

            Artiklar & kategorier

              Skapar du underkategorier i en kategori skall du aktivera denna inställning annars visas inte artiklarna korrekt för rapportören. Har du endast Kategorier och artiklar direkt i den behöver du inte aktivera detta.
              Om flera rapportörer skickar in samma artiklar kan dessa grupperas på en rad på fakturaunderlaget.

            Generellt

              Om Ja visas utökade alternativ för ROT/RUT (husarbeten), tex typ av husarbete osv. (Denna funktion är under uppbyggnad, har du förslag mejla oss!)

            Inställningar för projekt

             Rapportören kan bifoga bilder till projektet, tex från mobilkamera på utlägg osv.
             Sätt Ja om du vill kunna låsa projekt direkt efter det skickats till fakturaunderlaghistoriken.
             (Om Ja ovan). Om Nej visas allt som rapporterats.
             Du kan lägga in egna projektkategorier och få ut grundläggande rapport på dess rapporterade data.
             Sätt detta till Ja om du vill kunna rapportera frånvaro på ett projekt. Standard: Nej.
             Sätt detta till Ja om rapportör kan markera projekt som klart att faktureras via rapportera tidformuläret. Om du vill kunna skriva ut fakturaunderlag även om ej klart aktivera det nedan! Standard: Nej.
             När ett fakturaunderlag i PDF-format skapas skickas det automatiskt till kontaktpersonen på ert konto (du troligen).
              Ange punkter på Administrerasidan under Riskbedöming efter att du valt Ja och sparat.
             Sätt detta till Ja om du vill aktivera funktioner som är relaterade till att skapa arbetsorder av projekten. Standard är bl.a. att bara fakturaunderlag markerade som klara går skriva ut samt att projekt benämns som arbetsorder mm. Standard: Nej.

            Tips: Om du vill att rapportör skall kunna skapa projekt själv gå till inställningar för Rapportören och aktivera på dem som skall kunna göra det.

              (kräver 46elks.se avtal, ca 35 öre per sms, faktureras av 46elks).
            Administrera

            Inställningar för tidrapportering

            Noteringar & arbetskategorier

             Rapportören kan ange en kort text om vad som gjorts på tiden som rapporteras.
             Om Ja ovan, måste rapportören ange en notering på tiden som rapporteras?
             Om Nej göms noteringar på fakturaunderlag som rapportörer skrivit in vid rapportering. Bra om stavfel osv som kunden inte bör se.
             Om rapportören kan välja moment från en lista. Kan vara bra om du vill hålla koll på olika kategorier av arbetet (dessa kan anges med olika timpriser).
             Om Ja ovan: måste rapportören välja kategori?

            Tider

             Sätt Ja för att kunna rapportera frånvaro. Standard: Ja.
             Sätt till Ja om du vill visa t.ex 1.25, 1.75 osv för att kunna rapportera 15 min. Standard; Nej: 1.0, 1.5 osv.
             Rapportören får möjlighet att kryssa i om det som rapporteras är ÄTA som inte ingår i fastpris. Tillsammans med ett timpris på projektet kan du få ut fakturaunderlag bara på ÄTA.
             Rapportören anger total ordinarie tid på datumet som rapporteras, om ÄTA kryssas i kan även ÄTA tiden väljas. 2 rapporter skapas således från 1 rapportering. OBS: Bara projekt, datum, tid och ÄTA notering kan sparas. Om fler val måste ÄTA tiden rapporteras separat.
             Här anger rapportören övertid varav ordinarie arbetstid. T.ex 9h arbetstid varav 1h övertid. Övertidstilläg i priser hanteras ej av programmet, du får en siffra på övertidstimma och får räkna ut rätt tillägg utifrån era regler.
             Här anger rapportören natt/helgtid varav ordinarie arbetstid. Hela arbetstiden rapporteras som ordinarie tid och sedan ges möjlighet välja natt och helg tid i varsin lista. Visas på fakturaunderlag och rapporter i egna kolumner (varav ord arbetstid).
             Lägg till t.ex övertider med möjlighet till koppling till lönearter i löneprogram. Egna fritextfält speciellt riktat mot tider. Denna funktion i beta just nu.
             Sätt till Ja om admin kan lägga till text om orsak till ändring av tid samt logga varje ändring som görs via adminsidan. Rapportören ser meddelanden om ändringar via sin inloggningssida. Standard: Nej.
             Ange t.ex 5 för att tillåta senaste 5 dagarna för rapportering. Ange 0 för att tillåta alla dagar.
             Spara tiden över 8h till tidbank som går ta ut genom rapportera Tidbank i frånvaro. Går ej tillsammans med start-stop tider nedan.
              Rapportören kan kryssa i en ruta om arbetet sker på helgdag, röd dag osv.
              Detta inaktiverar vanliga timmar listan, tid tas från start/sluttid på tiden som rapporteras i 15 min intervaller. Detta ger möjlighet till koll på Obekväma tider nedan.

            Övrigt

              Ett fält med GPS platsen visas på rapporteringsformuläret och sparas. OBS: Rapportören måste godkänna att dela med sig sin plats för att detta skall fungera - dvs, du måste säga till dem att säga Ja när frågan kommer om dela plats med Jobbtimmar. (Ej för start/stopptider).
             Om du vill kunna ta tider på fakturaunderlaget från olika tidsintervall. T.ex bara en viss månads tider eller delfakturering.
             Du kan lägga upp val som rapportören kan kryssa i, t.ex traktamenten med priser.
             Du kan lägga upp t.ex kostnader och ersättningar i form av textfält med inmatningsruta.
            Administrera

            Inställningar för körjournal & resor med fordon

            Här ställer du in vad som behövs vara med i rapporteringen vad gäller resor.

            Körjournal SKV är en enskild funktion som inte berör tidrapporteringen, den är till för att föra en körjournal på en viss bil. För att hålla koll på km i arbetet som skall faktureras bör du aktivera "Firmabil med endast km" eller "Servicebil" nedan.

            Med "Direkt på kundrapportering / arbetsorder" som du använder kan man använda Körjournalen med Skatteverkets rekommendationer för att hålla kolla på resor i jobbet. Dessa registrerade resor påverkar inte insamlade jobb och fakturaunderlag/arbetsrapporter. Du får fortfarande rapportera jobb du skall fakturera genom den vanliga rapporteringen.

            Resor & kostnader i tidrapportering

            Körjournal i tidrapporteringen

            Dessa kan ej väljas tillsammans med SKV körjournal.

            Körjournal SKV

             OBS: Glöm inte aktivera rapportörerna som skall kunna använda körjournalen!
            Administrera

            Inställningar för omkostnader

            Administrera Hantera offerter

            Inställningar för offerter

              Om du vill skapa ett avtal som PDF utifrån en skapad offert.

            Rapporterade tider

            Här ser du alla rapporterade tider som inte är fakturerade från dina rapportörer utifrån valen du kan göra nedan.

            Stäng

            Arbetsorder har slutförts av...

            Datum Rapportör Val

            Kundens uppgifter


            Innehåll i arbetsorder #

            Översikt av arbetsorder

            Rapportera på arbetsorder

            Rapporterat på arbetsordern

            Inget rapporterat på arbetsordern ännu.
            Stäng

            Arbetsorder har slutförts av...

            Datum Rapportör Val
            Skapa ny arbetsorder

            Pågående arbetsordrar

            Här nedan listas alla arbetsordrar som är inrappporterade.

            Eftersom rapportör sköter det mesta som en administratör skulle kunna skött är det inte möjligt att ändra i samma uppgifter här på admindelen.

            Vill du ändra i jobbdetaljer eller artiklar gå till Rapportörsidan och gör det. Här nedan kan du endast göra de saker en rapportör inte får göra.

            Datum Ordernr Fakturamottagare Information Ändra i arbetsorder Arbetsrapport hela AO

            Kundattribut

            Har du behov att märka upp en kund med ett visst attribut kan du lägga in dessa attribut här så kan du snabbt välja bland via en lista när du hanterar kunder.

            Lägg till/spara

            Ladda omUpplagda poster

            Namn Val

            Kategorier för artikelregister

            Lägg upp kategorier som du kan lägga till artiklar i för att enklare hitta dem vid rapportering.

            Lägg till/spara kategori

            Ladda omUpplagda kategorier

            Namn Val

            Artikelregister för arbetsorder

            Här nedan kan du lägga upp förinlagda artiklar som man kan välja på från en lista när man rapporterar artiklar på en arbetsorder.

            Du har aktiverat koppling till Fortnox Integration! Alla rapporterade händelser kommer skapa egna rader på fakturan i Fortnox, dessa skapas utan koppling till artikelnr i Fortnox.

            Lägg till / ändra

             Går skapa rapport som jämför mot uppskattad total arbetstid.

            Lönegrundande?

            Om du anger en arbetstid kan du även aktivera den som lönegrundande. Då kan du skapa löneunderlag och exportera till Visma Lön och Fortnox Lön. Finns ingen timlön visas endast timmarna på utskrift. Aktivera ej på annat än arbetstider.

            Lön per timme anges på varje rapportörs konto.

            Kontakta oss för mer info om denna funktion!

            Husarbete?

            Lägger du upp en artikel som skall användas vid rapportering av arbetstid på husarbete måste du aktivera artikeln nedan:

            OBS: Utgår från att tid i timmar rapporteras på artikeln. Vilken typ av husarbete det gäller bestäms på arbetsordern.

            Ladda omAlla upplagda artiklar

            Bläddra i kategorilistan nedan...
            Namn Enhet Pris ex moms

            ???

            ???

            Ja Nej
            Stäng

            Kund kan se projektrapport

            Om du väljer att kunden skall kunna logga in och se en översikt av projektets gång läs detta:

            Kunden loggar in med sin e-postadress och projektnummer och kan se en enkel översikt av projektets rapporterade tider. Detta visas dag-för-dag så kunden kan få en uppfattning om vad som gjorts genom att läsa noteringarna som rapportörerna skriver in.

            För att se ett exempel kan du själv logga in med kundens e-postadress och projektnummer.

            OBS: Denna funktion måste aktiveras på varje kund du önskar skall kunna använda inloggningen!

            Denna webbadress används när kunden vill logga in:

            https://jobbtimmar.se/kund/

            Confirmation

            Confirmation Message

             
               Ja           Nej