GDPR

Vill du få kontakt?

Ange önskat kontaktsätt nedan och tryck OK så återkommer vi inom kort personligen!

Ja, e-post!, Nej, ring mig!


GDPR (Dataskyddsförordningen) är en ny lag som reglerar hur företag behandlar personuppgifter. Här nedan får du information om vad som gäller här på Jobbtimmar angående detta.

Jobbtimmar är en rapporteringstjänst där företag kan gå med och låta sina anställda rapportera tider, omkostnader mm. För att vara med krävs en inloggning som skyddas av bl.a. SSL anslutning. Jobbtimmar drivs av företaget Emnia Web Studio.

För den som önskar använda sig av Jobbtimmar tjänster krävs som sagt ett konto. Det skapar man genom att ange företages uppgifter vilka bl.a. innehåller deras organsationsnummer. Är det en privatperson som önskar rapportera privat kan man ange sitt personnummer. Detta är dock frivilligt - vi använder oss endast av detta för att söka upp ev adress för faktura eller vid särskilda omständigheter göra en kreditupplysning om man misstänker att kunden ej kan betala för sin tjänst osv. Vi skriver också ut organisationsnummer i t.ex fakturaunderlag och löneunderlag som admin kan komma åt efter inloggning.

Företaget som går med antas ha rätt att föra in kunder och anställda i vårt system för att kunna få ut underlag för fakturor och löner. Det finns inget krav på att föra in personnummer på kunder/anställda men om man gör det skall man berätta det för sin kund eller anställd.

När man går med Jobbtimmar får man kryssa i en ruta där kunden ger sitt samtycke till nämda beskrivningar på denna sida.

Ett testkonto som skapas på Jobbtimmar är aktivt i 2 veckor eller annan överenskommen period. Efter 1 månad tas testkonton bort helt vilket gör att man får registrera sig på nytt och förlorar all data man skickat in för testtiden. Vi samlar inte in några e-postadresser för att använda för reklamsyften eller dylikt. Vi har inte tid att mejla och tjata på kunder - vi tycker man själv skall testa och vilja vara med.

Vi delar ej med oss av våra uppgifter till tredjeparter t.ex Google eller Microsoft. Våra servers är även placerade i Sverige vilket gör att datatrafiken stannar i Sverige. Alla kunder och anställda som företaget som går med Jobbtimmar matar in är konfidentiella och vi använder/säljer inte dessa uppgifter till något/någon.

Den som går med Jobbtimmar har givetvis rätt att få fråga om vilka uppgifter som finns registrerade om denne i systemet. Man har även rätt att säga upp sitt konto och efter överenskommelse tas då kontot helt bort då kunden önskar det.

Kort sagt, vi värnar om er integritet och önskar se ett gott samarbete i framtiden!