Rapportera snabbt direkt på kund med arbetsorder

Nu med uppgraderat gränssnitt - enklare att rapportera!

Vi har lyssnat på önskemål om att kunna rapportera ett jobb (eller artikel) direkt på kund genom att skapa en arbetsorder.

Bakgrund: Med den första versionen av Jobbtimmar styrs rapporteringen utifrån projekt som en administratör skall lägga upp. Sedan kan man rapportera tider och omkostnader/material på detta projekt. Detta passar bra för många men...

För vissa företag passar inte detta helt 100%. En del vill att den som utför jobbet skall kunna rapportera direkt på arbetsordern utan att en administratör skall lägga upp ett projekt vilket kan ta tid och skapa och ge en mycket lång projektlista. Om jobbet bara består av 2 dagars korta arbeten eller kanske köp/hämtning på lager kan det vara smidigare att använda en rapportering som utgår på kunden istället. Vi utgår då från att en arbetsorder skapas av arbetare eller administratören.

Exempel 1: Du kanske besöker en kund för att kolla vad felet är - lämnar platsen - och återkommer några dagar senare med reservdelar eller annat material som behövs för att laga felet. Du kan då rapportera dessa "artiklar" direkt på kundens arbetsorder. Artiklar kan man enkelt välja från en förinlagd lista eller skriva in som fritext.

Exempel 2: Ni har ett lager där folk hämtar saker varje dag, ni skriver idag upp detta på lappar eller i pärmar. Nu kan ni rapportera uttag under månaden och få ut allt som berör en viss kund på ett samlat fakturaunderlag.

Exempel 3: Era arbetare plockar ut förbrukningsmaterial hos bygghandeln och kanske inte kommer ihåg att rapportera exakt vad som togs ut. Nu kan man ta ett foto på det man plockar ut eller på följesedeln och knyta till artikeln vilket kan underlätta för chefen (du?) att se vad som togs ut.

Exempel 4: En städfirma hjälper både privatpersoner och företag med hemstäd, kontorsstäd, storstäd, byggstäd och kanske även fönsterputs och andra RUT-tjänster inom hemtjänst. Arbetaren eller administratören kan skapa arbetsorders direkt som arbetaren sedan rapporterar tid, utlägg och resor på. Underlagen är sedan föreberedda för ROT/RUT eller företag. Har du Fortnox Administration med integrations API kan du skapa fakturan direkt från Jobbtimmar och sedan skicka iväg den via Fortnox.

Tips: Logga in på städdemo för arbetsorders! Användarnamn: stadservice@jobbtimmar.se | Lösenord: demodemo

Funktioner

PDF på hur fakturaunderlag/arbetsrapport till en kund ser ut med priser.

Fakturaunderlag/arbetsrapport PDF exempel (med moms)

Fakturaunderlag/arbetsrapport PDF exempel (utan moms)

Samlat fakturaunderlag/arbetsrapport PDF exempel

PDF på hur arbetsorder ser ut utan priser.

Arbetsorder 1 PDF exempel (med moms)

Arbetsorder 2 PDF exempel (utan moms)

Bilder från hur rapporteringen ser ut

Bilden ovan visar startsidan efter inloggning.

Bilden ovan visar rapportering av ny arbetsorder.

Bilden ovan visar rapportering av artikel eller händelse på arbetsordern som just skapades.

Bilden ovan visar sidan som listar pågeånde arbetsordrar.

Bilden ovan visar adminsidan och översikt på senaste rapporterna.

Bilden ovan visar adminsidan och sidan där man skriver ut fakturaunderlag och markerar dem som utskrivna (så de göms för rapportören helt).

Bilden ovan visar fakturaunderlag på ett jobb.